"En urusel fiskedag klår vilken bra arbetsdag som helst..."

måndag 16 juni 2008

Affären är klar !


Trollar'n skakar tass med Lars Sköld, Skölds Plast AB.

Inga kommentarer: