"En urusel fiskedag klår vilken bra arbetsdag som helst..."